4fbd4207-9d30-44fe-b284-504dbe868045.jpg

LI Chien-na

Photo│GUO Zheng-zhang

LI Chien-na as HUA Mulan