e7af7c23-0fb3-4666-a443-5a8816e8db2c.jpg

CHU Ting-yi

Photo│GUO Zheng-zhang

CHU Ting-yi as JIANG GUAN-FU(The childhood sweetheart)